רשת בתי המדרש קישורים מומלצים אודות האתר צור קשר עזרה
bteiMidrash logo


עמוד ראשי > בלוגים

מאגר התכנים אשף דפי הלימוד שולחן העבודה שלי ארון הספרים אודות הרשת פורומים בלוגים

יום חמישי, 27 בספטמבר 2012

לייחד יום אחד בשבוע

 

לייחד יום אחד בשבוע לחירות, יום בו לא נשתמש בכל אותם כלים שבקלות הפכו לכלי הרס וחורבן, יום בו נוכל להיות עם עצמנו, יום להתנתק מגסות רוח, יום שחרור מהתחייבויות חיצוניות, יום בו אנו חדלים מסגידה לאלילי הצוויליזציה הטכנולוגית, יום בו איננו משתמשים בכסף, יום שביתת נשק במאבק הכלכלי בינינו לבין הזולת ובינינו לבין כוחות הטבע - האם יש איזה שהוא מוסד הנושא עימו תקווה רבה יותר לרווחת האדם מאשר השבת ?

א.י. השל, השבת, הוצאת ידיעות אחרונות - ספרי חמד, תרגום א. אבן-חן, עריכה ד. בונדי, עמ' 55-54 בשינויים שלי כפי שיפורטו חלקית להלן:
במובאה הנ"ל קרה דבר מוזר, ראשית א. אבן-חן בחר בתרגומו להציב את מאפייני השבת כנקודות מובחנות בטור ( כפי שנעשה על ידי דרזנר והח"מ בציטוט מאתמול ). וזאת שלא כהשל שבמקור באנגלית רושם אותם בפסקה אחת -  התחושה שלי היתה כי מינוי התכונות הנ"ל כנקודות מאבד מהפיוטיות שבגרסה האנגלית; שנית גם בגוף הדברים עצמם, נראה היה לי אי פה אי שם לשנות מהתרגום כפי שפורסם בשתי המהדורות האחרונות בעברית של הספר. מי שיעיין במהדורה החדשה הנ"ל בעמ' שם, ובמהדורה הקודמת בעמ' 47-46,בהשוואה לתרגום בבלוג הזה יבחין בהבדלים. שלישית  "קדמת האדם"- הוא התרגום שבמהדורות הנ"ל ל man's progress. כפי הנראה זהו תרגום מדוייק,  לטעמי "רווחת האדם", על אף שהוא פחות מדוייק, קולע יותר ל"כוונת המשורר" בהנחה שאפשר להכליל רווחה (welfare) בתוך קדמה ( progress). הערות קוראים/ות תתקבלה בחפץ לב  - ג'ף


To set apart one day a week for freedom, a day on which we would not use the instruments which have been so easily turned into weapons of destruction, a day for being ourselves, a day of detachment from the vulgar, of independence of external obligations, a day on which we stop worshipping the idols of technical civilization, a day on which we use no money, a day of armistice in the economic struggle with our fellow men and the forces of nature - is there any institution that holds out a greater hope for man's progress than the Sabbath ?

A.J. Heschel, The Sabbath, Farrar, Straus and Young, Inc. p. 28

אין תגובות:

פרסום תגובה